+45 70 25 42 00 info@uniqueejendom.dk

Aktuel investeringsmulighed

Unique Estate K/S - Sunds

Korte facts

  • Attraktiv Dansk Ejendom
  • Blandt Skandinaviens førende Discount kæder.
  • Ny 15 årig uopsigelig lejekontrakt af hovedlejer frem til År 2025
  • Hovedlejer Rema 1000 Danmark A/S
  • Stor netto opsparing efter kun 15 år.
  • Udbydes nu på i alt 100 andele (min. køb er 10 stk. andele)
  • Kontant indskud pr. 10 andele DKK 255.000,00 (år 2011)

Beregningsformular

Vores erfaring er Deres sikkerhed for et højt afkast

Se værdien af din opsparing nu!


.

Investeringsoverblik

En meget attraktiv ejendomsinvestering, hvor moderselskabet og Koncernen Rema 1000 Danmark A/S indgår i den norske Reitangruppen koncern hvis eventyr startede i 1948 af Margit og Ole Reitan.

Reitangruppen har mere end 470 butikker i Danmark, Norge og Sverige, 7-eleven i Skandinavien og Narvesen kioskerne i Norge hvis omsætning samlet i 2010 var på mere end 58 milliarder Norske kroner.

Rema 1000 Danmark A/S koncernen omsatte i 2010 for over DDK 9,4 milliarder, og med en egenkapital på over DDK. 481 mill.

Ring mig op

Ja Tak - jeg vil gerne kontaktes af Unique Ejendom A/S for et gratis og uforpligtende møde.

Sunds3ccc

 

Bygninger:
Bygningen, der er nyopført til ibrugtagning 15. august 2010, til lejer Rema 1000 Danmark A/S, til brug for discountbutik ”REMA 1000”. Ejendommen er opført på et godt og velbeliggende grundareal, Thorupvej 2, 7451 Sunds. Bygningen er således placeret attraktivt op ad hovedvej 12 mellem Herning og Viborg, og tæt på ny motorvejsnet. Bygningen er beliggende i et fuldt udbygget område, og der forefindes yderligere på grundarealet en selvbetjenings tank Uno-X, ny etableret Vaskehal og en Tulip Grill pavillon, (i kraft af en stadeplads-lejekontrakt). Både selvbetjeningstanken Uno- X og Tulip Grill pavillonen har været på arealet igennem mange år.
 .
Grunden:
Adresse: Thorupvej 2, 7451 Sunds
Bygningsareal: Butiks, lager- og personalerum: 1050kvm, Varegård: 40 kvm, Samlet etageareal: 1.090 kvm
Uno-X: Tank + Vaskehal 350 kvm
Tulip Grill: Pavillon 200 kvm
Parkering: Der er etableret 69 p-pladser
Matr. nr.: DD, Thorup By, Sunds
Varme: Ejendommen opvarmes ved hjælp af fjernvarme.
Areal: Ca. 7.325 kvm.
Befæstning: Befæstning af udenomsarealerne er belagt med asfalt.
Miljø: Der er foretaget en fuldstændig miljøundersøgelse af grunden ved Dansk Miljørådgivning A/S og analyser udført af A/S Analycen, og fremstår i dag efter de miljømæssige forskrifter for lovlig til anvendelse til dagligvareforretning.
 .
Anvendelse:
Bygningerne anvendes til discountbutik og vaskehal.
 .
Offentlig ejendomsvurdering:
Da der er tale om et nybyggeri, er der ikke foretaget ejendomsvurdering en ny vurdering af ejendommen, og der er pr. 1. oktober 2010 en offentlig ejendomsvurdering for ejendommen på DKK 2.000.000 og hvor grundværdien er på DKK 879.000.
 .
Forsikringsforhold:
Bygningerne er i dag forsikret i forsikringsselskabet Tryg. Unique Estate K/S – Sunds tegner i forbindelse med købet en ny selvstændig forsikring.
 .
Servitutter:
Lokalplan: I følge oplysninger fra Herning Kommune gælder lokalplan nr. 21. BL 1.1. Anvendelsen er i øvrigt reguleret og begrænset af alm. betingelser.
Ejendommens lejer 1 er Rema 1000 Danmark A/S, der er hjemmehørende på adressen: Mars Allé 32, 8700 Horsens.


Hovedlejer:
Rema 1000 Danmark A/S.
 

 

Lejekontrakten:
Lejekontrakten der er indgået den 16. september 2010 er på følgende vilkår.
 

 

Areal:
1.090 kvm. Heraf butik 1.050 kvm og varegård 40 kvm.
 

 

Årsleje ekskl. moms:
DKK 1.145.000,00 + tilskud til driftsomkostningerne på DKK 70.300,00.
 
Lejebetaling:
Månedsvis forud.
 

 

Lejeregulering:
Stigningen udgør 75 % af den procentvise stigning/fald i nettoprisindekset, dog min. 2% og max.4% første gang 1. januar 2013. Der er dog aftalt fredning af lejen i op- / nedad gående retning i uopsigeligheds periode efter EL § 13 i 15 år..
 

 

Lejemålets begyndelse:
15. oktober 2010.
 

 

Uopsigelighed, lejer:
15 år, indtil 30. oktober 2025 (herunder 6 måneders forudgående opsigelsesvarsel til tidligst fraflytning 30. oktober 2025).
 

 

Uopsigelighed, udlejer:
20 år, indtil 30. oktober 2030 ( herunder 6 måneders for- udgående opsigelsesvarsel).
 

 

Opsigelsesvarsel:
Månedsvis forud.
 

 

Sikkerhedsstillelse / depositum:
Bankgaranti 3 mdr. husleje + moms, svarende til DKK 357.812,50 incl. moms.
 

 

Indvendig vedligehold:
Lejer. Lejer afholder alle omkostningerne til renholdelse, vedligeholdelse samt fornyelse..
 

 

Udvendig vedligehold:
Lejer. Lejer afholder alle omkostningerne til renholdelse herunder fortov, p-plads, vedligeholdelse samt fornyelse af alle udenomsarealer, snerydning og sædvanlig renovation. Udlejer. Udlejer har kun vedligeholdelsen af bygningen udvendigt.
 

 

Lejeniveau:
Den aftalte leje ligger på DKK 1.090,48 pr. kvm.
 
Ejendommens lejer 2, Uno-X Automat A/S, der er hjemmehørende på adressen Buddingevej 195, 2860 Søborg. Uno-X Automat A/S tankanlæg indgår også i den norske Reitangruppen koncern.


sunds16sunds17sunds18sunds28


Lejer:
Uno-X Automat A/S.
 

 

Lejekontrakten:
Lejekontrakten der er indgået den 17. november 2008 med start 1. februar 2009 og med tillæg til Lejekontrakten indgået den 27. maj 2010 med følgende vilkår.
 

 

Areal:
350 kvm. Stander, Skærmtag, Vaskehal samt et lokale på ca. 5 kvm. til EDB udstyr m.v. som lejer ejer.
 

 

Årsleje ekskl. moms:
DKK 300.000,00 incl. skat & afgift for år 2009.
 

 

Lejebetaling:
Kvartalsvis forud hver 1/1, 1/4, 1/7, 1/10.
 

 

Lejeregulering:
Stigningen udgør af den procentvise stigning /fald i nettoprisindekset, dog min. 2 %, og max. 5 % første gang 1. februar 2010. Lejen kan dog ingensinde sættes lavere end startlejen med tillæg af forhøjelser af nettopris- indekseringen og tillæg af skatter og afgifter.
 

 

Lejemålets begyndelse:
1. februar 2009 med tillæg af 27. maj 2010.
 

 

Uopsigelighed, lejer:
15 år indtil 1. februar 2024 (herunder 12 måneders for- udgående opsigelsesvarsel til tidligst fraflytning 1. februar 2024 – eller med ophør hver 5. år herefter).
 

 

Uopsigelighed, udlejer:
25 år indtil 1. februar 2034 ( herunder 12 måneders forudgående opsigelsesvarsel).
 

 

Opsigelsesvarsel:
12 måneder for begge parter.
 

 

Sikkerhedsstillelse / depositum:
Kontant depositum på DKK 150.000,00 svarende til 6 måneders leje + moms, svarende til DKK 187.500,00 incl. moms.
 

 

Udvendig vedligehold:
Lejer. Lejer afholder 20 % af alle omkostningerne til renholdelse af p-plads og tankanlæg, samt snerydning og sædvanlig renovation i samarbejde med de andre lejere.
.
Lejer tegner og betaler selv for de nødvendige forsikringer vedrørende det lejede og dennes udstyr.
.
Lejer skal ved fraflytning bekoste forurenings undersøgelse efter myndighedernes anvisning som dokumentation for aflevering af en fuldstændig forureningsfrit grundareal.
 

 

Lejeniveau:
Den aftalte leje ligger på DKK 857,15 pr. kvm.
Ejendommens lejer 3 er TFC Fast Food A/S c/o Tulip Fast Food Company beliggende på adressen Tulipvej 1, 8900 Randers.


sunds26sunds23sunds22sunds25


Lejer:
TFC Fast Food A/S.
 

 

Stadepladskontrakt:
Lejekontrakten der er indgået den 7. april 2009 med start 1. juni 2010 og er på følgende vilkår.
 

 

Areal:
200 kvm. grund til opstilling af Grill – pavillon, som lejer ejer.
 

 

Årsleje ekskl. moms:
DKK 100.000,00 excl moms..
 

 

Lejebetaling:
Kvartalsvis forud hver 1/1, 1/4, 1/7, 1/10.
 

 

Lejeregulering:
Stigningen udgør af den procentvise ændring i nettoprisindekset, dog min. 2 %, og max. 4 %, første gang 1. januar 2010.
 

 

Lejemålets begyndelse:
1. juni 2010.
 
Uopsigelighed, lejer:
8 år, indtil 1. juni 2018 (herunder 3 måneders forududgående opsigelsesvarsel) til tidligst fraflytning 1. juni 2018.
 

 

Uopsigelighed, udlejer:
15 års tidsbegrænset indtil 1. juni 2025 ( herunder 3 måneders forudgående opsigelsesvarsel). Der er dog indrømmet lejer yderligere option på 5 år efter udløb på samme betingelser som nærværende kontrakt.
 

 

Opsigelsesvarsel:
3 måneder fra begge parter.
 

 

Sikkerhedsstillelse / depositum:
Kontant depositum på DKK 33.333,33 + moms, svarende til DKK 41.666,66 incl. moms.
 

 

Indvendig vedligehold:
Lejer. Lejer afholder omkostningerne til renholdelse herunder, p-plads, snerydning og sædvanlig renovation sammen med Rema 1000.
.
Lejer tegner og betaler selv for de nødvendige forsikringer vedrørende det lejede og dennes udstyr.
 

 

Ved fraflytning:
Lejer bærer ved en evt. fraflytning alle omkostningerne til fraflytning samt fuld reetablerings pligt af det lejede grundareal.
 

 

Lejeniveau:
Den aftalte leje ligger på DKK 500,00 pr. kvm.